Bewaarder - Zenco Corporate Services B.V. / Zenco Custodian & Management B.V.

Top Frame

 
Wilhelminakade 91 - 3072 AP - Rotterdam - Netherlands
PO Box 21365 - 3001 AJ - Rotterdam - Netherlands
Telephone: +31 10 414 42 77
Fax: +31 10 414 30 23
Chamber of Commerce: 24 191163

 


 
Go to content
Zenco Custodian & Management B.V.
als Alternatieve Bewaarder

AIFMD

Met de AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) heeft de Europese Commissie hervormingen ingezet op het gebied van toezicht en beheer van beleggingsfondsen. Een van de gevolgen van de AIFMD is dat de beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling een onafhankelijke bewaarder moet aanstellen. 

De alternatieve bewaarder

De AIFMD schrijft voor dat een onafhankelijke bewaarder aangesteld moet worden. Deze is in eerste instantie verantwoordelijk voor controletaken in het belang van de deelnemers in het fonds. In Nederland valt de bewaarder onder het toezicht van de AFM. 

Het takenpakket van de AIFMD-bewaarder is aanzienlijk anders dan die van de "oude" Wft-bewaarder. De AIFMD-bewaarder krijgt een groter takenpakket en is eventueel aansprakelijk. De bewaarder dient kasstromen op de rekeningen (ten behoeve) van het fonds te controleren en correcte verantwoording te waarborgen, neemt activa in bewaring en/of verricht eigendomsverificatie en registratie van bepaalde activa en voert overige specifieke toezichtstaken uit. De bewaarder mag hierbij alleen de functie van het in bewaring nemen van activa uitbesteden aan een derde partij. Aangezien de bewaarneming van de activa dan plaatsvindt door een externe partij, zal deze houdster eveneens moeten voldoen aan eisen zoals gesteld in de AIFMD. De bewaarder zal hierop toezicht houden.

Ten behoeve van het optreden als alternatieve bewaarder is in 2014 Zenco Custodian & Management B.V. ontstaan met daarin voldoende riscodragend vermogen, conform de AIFMD richtlijnen daaromtrent. 

Zenco Custodian & Management B.V. is gecontracteerd als alternatieve bewaarder bij meerdere (vastgoed)fondsen.

Back to content